Vacancies

Open positions

Vacancies

­­­­TANGAZO LA KAZI SHIRIKA LA FLORESTA TANZANIA LINAWATANGAZIA WOTE NAFASI ZA KAZI KAMA ILIVYOAINISHWA HAPO CHINI NAFASI:  14 za wawezeshaji   MAJUKUMU Kutoa mafunzo Juu ya umuhimu wa afya ya ikolojia na uhifadhi wa mazingira katika ustawi wa maisha ya viumbe hai na uchumi wa kaya. Kuhakikisha wakulima waliopatiwa mafunzo tajwa hapo juu wanatumia mbinu …

Read More

Hi, How Can We Help You?